حق یا تکلیف بودن حضانت//پایان نامه حضانت فرزندان

حق یا تکلیف بودن حضانت هرجا که حق هست، تکلیف هم هست. اگر به این تعریف از حق بسنده شود که “‘توانمندی از کناره‌گیری از سود و انتقال آن به هر کس یا برخی کسان-” باشد، حضانت را نمی‌توان حق دانست. در بیشتر نظام‌های حقوقی، قانون، حضانت را به پدر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-طواري ادله اثبات دعوا

طواري مربوط به ادله اثبات دعوا در فرهنگ دهخدا واژه دلیل به معنای راهنما، رهنمون و رهبر است و به زبان حقوقی، دلیل، دلالت عقل به سوی واقع است و هدف نهایی از آن رسیدن به حقیقت مطلق نیست بلکه ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت است. به همین علّت، اعتبار ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

 نظریة تقصیر//پایان نامه آلودگی هوا

 نظریة تقصیر این نظریه که خاستگاه  غربی نیز به همراه دارد، مبتنی بر این باور است، که مسئولیت انسان در جایی است، که خطایی مرتکب شده است. حتی ادعا شده است، که بدیهی‏ترین و عقلانی‏ترین مبنای مسئولیت خطای عامل ورود زیان است.(کاتوزیان، 1379، ش9) پیدایش نظریه تقصیر تحت تأثیر دو ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

نفي تجمل و رفاه زدگي:پایان نامه درمورد تجمل گرايي

نفي تجمل و رفاه زدگي در سيره پيامبر(ص) زندگي ساده و بدون هرگونه تشريفات و تجملات پيامبر گرامي اسلام (ص) به عنوان الگويي براي همه مسلمانان در طول تاريخ و همه اعصار و زمانها مطرح است. در همين جهت، امام علي (ع)چنين فرموده است: «وَ لَقَدْ كَانَ (ص) يَأْكُلُ عَلَي ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه آموزش های مهارتی:/بازار کار و کارآفرینی

بازار کار و کارآفرینی نظم نوین اقتصادی و رشد سریع تکنولوژی منجر به تغییر وضعیت اقتصادی کشورها به خصوص بازار کار آن ها گردیده است. از سوی دیگر جهانی سازی با تشدید رقابت باعث بسط تکنولوژی جدید از طریق کاهش هزینه و افزایش سرعت ارتباط منجر به انسجام بازارها گردیده ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مصادیق خسارتهای معنوی:/پایان نامه ضررهای جمعی

مصادیق خسارت های معنوی بند 2 مادۀ 9 قانون آئین دادرسی کیفری، در مقام بیان زیانهای قابل مطالبه بر آمده است.[1] ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز با عبارت عام : « … هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده … » این تعریف را کامل ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه رهن دریایی//تعقیب سفر دریایی

تحصیل اعتبار به‌وسیله‌ی فرمانده منحصراً برای تعقیب سفر دریایی لازم است برای روشن‌شدن مطلب ابتدا تعریفی از فرمانده ارائه دهیم. در قانون دریایی و کنوانسیون‌های موجود در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی تعریفی از فرمانده به عمل نیامده است و صرفاً به وظایف و مسئولیت‌های وی پرداخته شده است. اما، به‌طور کلی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه تیپ های شخصیتی:تیپ شناسی آیزنگ

تیپ شناسی آیزنگ تیپ شناسی آیزنگ، می تواند در پیش بینی رفتارهای متعدد مورد استفاده قرار گیرد و اصولا هدف اساس تیپ شناسی آیزنگ استفاده از چند مفهوم اساسی جهت پیش بینی رفتار خود است.برون گرایی و روان رنجوری از مفاهیم بنیادی تئوری آیزنگ به شمار می روند،بر اساس این ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه حقوق دریاها/:مفهوم حقوق ممتاز دریایی

مفهوم حقوق ممتاز دریایی حق دریایی مؤسس وجه متمایز و تاریخی حقوق دریایی مدرن است. اساس این حقوق به دوران قرون‌وسطی برمی‌گردد. حق ممتاز دریایی حقی است عینی (line) که اساس و بنیان حق اقدام علیه شیء (action in rem) را تأسیس می‌نماید. شی‌ء کشتی است و اقدام علیه آن ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه درباره هوش اخلاقي/:ابعاد تعهد سازمانی

ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه اتزیونی[1] ادگارد شاین(1973) انواع تعهد سازمانی را از منظر اتزیونی مطرح می‌نماید که عبارتند از: تعهد توأم با احساس بیگانگی، تعهد مبتنی بر حسابگری، تعهد اخلاقی: الف- تعهد توأم با احساس بیگانگی، بدین معنی که شخص از نظر روانی متعهد نمی‌باشد بلکه به دلیل اجبار ادامه مطلب…

توسط 92، قبل